Hemtjänst

Hemtjänst är en viktig del av att hålla en ren och hälsosam miljö. Dammsugning, dammsugning, golvmoppning, rengöring av fönster och speglar är alla delar av hemvården. Var och en av dem spelar en viktig roll för att avlägsna smuts, damm och andra allergener från hemmet. Dammsugning hjälper till att avlägsna allergener från ytor, medan dammsugning avlägsnar dem från mattor och klädsel. Genom att moppa bort allergenerna från golven och genom att rengöra fönster och speglar förhindrar man att allergenerna sprids i hemmet. Hemvård är en viktig del av att hålla en ren och hälsosam miljö. Det går även få hjälp med personliga göromål och även insatser utifrån Socialtjänstlagen om det är biståndsbedömt. En nyligen genomförd undersökning visar att bland invånarna i Mariestad så kommer behovet av hemtjänst öka med 39 procent årligen de kommande åren. Förutom de fysiska aspekterna av hemvården finns det känslomässiga och sociala aspekter som bör beaktas. Det handlar bland annat om att ge känslomässigt stöd och sällskap till äldre som lever ensamma, samt att ge en känsla av trygghet till dem som lever i utsatta situationer. Hemtjänstpersonal kan ge sinnesfrid genom att hjälpa till med uppgifter som att handla matvaror och tillhandahålla transport till möten. Hemtjänst kan ge äldre människor en trygg och säker miljö så att de kan bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Målet med hemvården är att upprätthålla individens hälsa och komfort genom att tillhandahålla viktiga tjänster som gör det möjligt att leva ett självständigt liv. Med rätt stöd kan äldre människor bo kvar i sina hem och njuta av den friheten att leva självständigt. Hemtjänst kan ge sinnesro och komfort och göra det möjligt för människor att njuta av en bättre livskvalitet när de blir äldre.

Förutom de fysiska aspekterna omfattar hemvården även känslomässiga och sociala aspekter som vi kollar vidare på i nästa inlägg.